Mirko Raičević spec.sci.arh

BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI:

Ime i prezime: Mirko Raicevic
Datum rođenja: 09.10.1990. godine
e-mail: mirkoraicevicr@gmail.com


RADNO ISKUSTVO:

2015-2016. god. Projektant saradnik:
Studio FAADU d.o.o. Podgorica
Radio kao honorarni saradnik na glavnim i idejnim projektima za fazu arhitekture i vodovoda:

 • Etno selo Virpazar – 2015god. – glavni projekat

2016-2017. god. Projektant saradnik:
SODRA, d.o.o. Podgorica
Radio kao saradnik na glavnim i idejnim projektima za fazu arhitekture i vodovoda:

 • Poslovno stambeni objekat, KO Donja Gorica, Podgorica, 2017 god.(2800 m2) – glavni projekat
 • Poslovno stambeni objekat, KO Ilino, Bar, 2017 god. – idejni projekat
 • Stambeni objekat, KO Susanj, Bar, 2017 god. –(720 m2)- idejni projekat
 • Stambeni objekat,rekonstrukcija i nadogradnja, KO Ilino, Bar, 2017 god. – glavni projekat+

2017-2018. god. Projektant saradnik:
JUVEL, d.o.o. ijelo Polje
Radio kao honorarni saradnik na glavnim i idejnim projektima za fazu arhitekture i vodovoda:

 • Stambeni objekat, KO Resnik, Bijelo Polje, 2017 god.(156 m2) – glavni projekat
 • Rekonstrukcija kapele, KO Djepanov G, 2018 god. - glavni projekat
 • Rekonstrukcija ograde KPD-Bijelo Polje ,KO Nikoljac Bijelo Polje,2017god.-glavni projekat
 • Uredjenje gornjeg toka rijeke LIM, KO Novotina, Andrijevica, 2018 god.(1800m)– glavni projekat

2016-2017. god. Projektant saradnik:
ATELJE  ARHITEKTURE, d.o.o. Podgorica
Radi kao saradnik na glavnim i idejnim projektima za fazu arhitekture :

 • Rekonstrukcija i dogradnja objekta za poslovanje, trgovinu i usluge “Zećanka”, DUP-a Donja Gorica, (3.748,33m2)  - glavni projekat

SAMOSTALNI PROJEKTI:

 • Poslovno stambeni objekat,KO Nikoljac, Bijelo Polje, 2016 god. (600 m2)– glavni projekat
 • Stambeni objekat -vikend kuca, KO Pavino Polje, Bijelo Polje, 2016 god. (70 m2)– idejni projekat
 • Enterijer -diskoteka u Gusinjama,2016 god .(360 m2)- idejni projekat
 • Poslovni objekat-rekonstrukcija,  KO Nedakusi, 2016 god.(750 m2) – idejni projekat
 • Stambeni objekat, KO Sutivan, Bijelo Polje, 2017 god.(150 m2) – glavni projekat
 • Poslovno stambeni objekat,  Ulcinj, 2017 god.(700 m2) – idejni projekat
 • Stambeni objekat osnovnog stanovanja, KO Rasovo, Bijelo Polje, 2017 god.(158 m2) – glavni projekat
 • Stambeni objekat -vikend kuca, KO Rakonje, Bijelo Polje, 2017 god.(68 m2) – glavni projekat
 • Poslovno stambeni objekat,KO Pripcici, Bijelo Polje, 2017 god.(250 m2) – glavni projekat
 • Stambeni objekat osnovnog stanovanja, KO Njegnjevo, Bijelo Polje, 2017 god.(98 m2) – idejni projekat
 • Rekonstrukcija ograde,KO Rasovo Bijelo Polje,2017god.-glavni projekat
 • Rekonstrukcija ginekoloske ordinacije -Vesna Cvijovic,Bijelo Polje.2017 god.(168 m2)-glavni projekat
 • Rekonstrukcija stambenog objekta,KO Ljesnica, Bijelo Polje,2018 god.(152 m2)-idejni projekat
 • Rekonstrukcija i narogradnja stambenog objekta,KO Nikoljac,Bijelo Polje,2018god,(138 m2)-idejni projekat
 • Basta lokala-Picerija minut2,KO Pruska,Bijelo Polje,2018god,(36,9 m2)-idejni projekat

 OBRAZOVANJE
2010-2014. god. Osnovne studije Arhitektonskog fakulteta u Podgorici
2014-2018. god. Specijalističke studije Arhitektonskog fakulteta u Podgorici
smjer u toku studija: Projektovanje
Diplomirao na temu:
KAZNENO POPRAVNI DOM u Bijelom Polju.
(mentor: prof.dr Dragan Komatina, dipl.inž.arh.)

RADIONICE I IZLOŽBE:
Radionice:

 • Učesnik studentske radionice „Easa“ , Slovenija 2013. god.

JEZICI :

 • Ruski jezik  ( poznavanje dobro)

UPOTREBA RAČUNARA:

 • MS office
 • ArchiCAD
 • Artlantis
 • Photoshop