Rade Vukčević, master inženjer arhitekture

BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI:

Ime i prezime: Rade Vukčević
Datum rođenja: 19.10.1993. godine
e-mail: rbgarhitects@gmail.com


RADNO ISKUSTVO
2017/2018 /Biro Vukčević d.o.o.Podgorica
Radio kao honorarni saradnik na glavnim i idejnim projektima za fazu arhitekture.

-Enterijer Home of Gyros-KO Podgorica 1-Podgorica-glavni projekat
-Dogradnja objekta Centro Metal-KO Donja Gorica-Podgorica-glavni projekat
-Individualno stambeni objekat/porodično stanovanje-KO Tološi-Podgorica-Idejno rešenje
-Individualno stambeni objekat/porodično stanovanje-KO Podgorica II-Podgorica-Idejno rešenje

2018/2019/Europrojekt d.o.o.Podgorica
Radio kao saradnik na glavnim i idejnim projektima za fazu arhitekture.

-Individualno stambeni objekat/porodično stanovanje-KO Podgorica II-Podgorica-Glavni projekat
-Komercijalno poslovni objekat/Okov-Kp Berane-Berane-Glavni projekat

2019/2020/Inko Plan d.o.o.Podgorica
Radio kao honorarni saradnik na glavnim i idejnim projektima za fazu arhitekture.

-Urbanistički projekat/centar Podgorica-KO Podgorica II-Idejno rešenje
-Nadogradnja individualnog stambenog objekta/porodično stanovanje-KO Podgorica II-Idejno rešenje

2019/2020/Atelje Arhitektur d.o.o.Podgorica
Radio kao saradnik na glavnim i idejnim projektima za fazu arhitekture

-Objekat za turističko stanovanje/Hotel-KO Pečurice-Bar-Idejno rešenje
Obrazovanje

2012-2015 god.Osnovne studije Arhitektonski fakultet Podgorica
2015-2017god.Master Akademske studije-Univerzitet Beograd
Modul Arhitektura

Jezici

Engleski
Madjarski

Upotreba računara

Ms office,
Adobe acrobat Pro
Archi Cad
Auto Cad
Photoshop
Artlantis