arh. Suzana Nikić dipl. inž.

LICNI PODACI:
dia Nikić Suzana rođena 21.06.1971.godine.
Adresa, Mitra Bakića 114 Podgorica.

RADNO ISKUSTVO:
1996 - 1999 d.o.o. projektantski biro d.o.o.Inkoplan - Podgorica
1999 - 2009.g. projektantski biro d.o.o ‘’Arhitektonski atelje’’- Podgorica
Od 2009.g. projektantski biro d.o.o ‘’Atelje Arhitekture’’ - Podgorica
Od 2007-2014.god angažovana sam na Univerzitetu Crne Gore - Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, kao saradnik u nastavi na predmetima:
- Kolektivno stanovanje i
- Turističko - ugostiteljski objekti .


ZNAČAJNI PROJEKTI – IZRADA I PROJEKTANTSKI NADZOR

Glavni projekat - Adaptacije i rekonstrukcije i izrada enterijera  vile “Gorica” u Podgorici - 3.500m2 - 1999-2000. god.

Glavni projekat – Uredenja terena Spomen park “Kruševac” u Podgorici –18.000 ha , 2001. god.

Glavni projekat  i izrada enterijera poslovnog objekta Uprava za  kadrove Vlade Crne Gore - zona na obali rijeke Morace - sjeverni dio u Podgorici –3.500 m2, 2004.god.

 Glavni projekat – Rekonstrukcija Trga Republike i Ulice Slobode DUP “Nova Varoš’’ u Podgorici, 2006. god.

Glavni projekat - Stambeno - poslovni komleks Normal Company DUP “Kruševac” zona‘’B’’ diletacija 4 u Podgorici – 6.500 m2 , 2006.god.

 Glavni projekat  i izrada  projekata enterijera  - Stambeno - poslovni komleks Biznis centara “Nikic” DUP “Stara Varoš” blok 7, u Podgorici -13.500m2, 2006

Stambeno - poslovni kompleks  Citi Kvart  DUP “Radoje Dakic” u Podgorici – 40.000m2, 2007. god.

 Glavni projekat i projekat enterijera Nove zgrade Vlade Crne Gore DUP “Nova Varoš’’ u Podgorici, - 8.000m2 2007. god.

 Glavni projekat - Poslovnog objekta Cijevne Komerc DUP-a ’’Spomen park Kruševac". u Podgorici – 14.000m2, 2008.g.

 Glavni projekat - Poslovni objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti - DUP "Nova Varoš2", u Podgorici - 7.000m2, 2009.g.

 Glavni projekat – Apart hotela TRE CANNE – DUP “Budva centar” Budva (I faza) - 35.000 m2 , 2009. god.

 Glavni projekat – Zdravstvenog objekta Ars Medice DUP “Momišici A’’ u Podgorici, - 2.000m2, 2012. god.

 Glavni projekat – Poslovno - stambenog  objekta DUP-a ’’Nova Varoš”. u Podgorici – 800m2, 2014.g.

 Glavni projekat – Privatne vile u Kotoru – 800m2, 2014.g.

 Glavni projekat Privatne vile – DUP “Kavac” Kotor  400 m2 , 2015. god.


Ostali projekti

Glavni projekat – Adaptacije i rekonstrukcije i izrade enterijera vile “Topliš” u Miloceru – 500m2, 1999.god.
Idejni projekat – Adaptacije i rekonstrukcije zgrade Opštine u Podgorici – 3 500m2, 2001.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Momišici” u Podgorici – 17 000m2, 2002.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Stari Aerodrom” u Podgorici – 3 000m2, 2001.god
Glavni projekat – Adaptacije i rekonstrukcije 21-og objekta “Telekom Crne Gore” - 20 000m2, 2002.god. 
Glavni projekat – Rasadnika na Sitnici KO Donja Gorica u Podgorici – 1 000m2, 2003.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Novi Grad 1 I 2” u Podgorici – 11 500m2, 2005.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni kompleks DUP “Kruševac” zona “B” u Podgorici – 11 000m2, 2005.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Momišici” u Podgorici – 1 600m2, 2004.god.
Glavni projekat – Garaža Vatrogasni dom u Podgorici – 3 000m2, 2004.god.
Glavni projekat – Adaptacije i rekonstrukcije vile “Crnogorka” u Beogradu – 500m2, 1999.god.
Glavni projekat – Hipermarket “VOLI” DUP “Stari Aerodrom” u Podgorici – 8 000m2, 2005.god
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Zagoric 1” u Podgorici – 6 000m2, 2005.god.
Glavni projekat – Adaptacije i rekonstrukcije vile “Njivice” u Njivicama, Igalo, 2005.god.
Idejno – programsko rješenje – Poslovno – trgovinski centar DUP “Zona centralnih djelatnosti” u Podgorici – 70 000m2, 2005.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Novi grad 1” u Podgorici – 5 000m2, 2006.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni kompleks DUP “Kruševac” zona “B” diletacija 3 u Podgorici – 7 000m2, 2006.god.
Idejni projekat – Tržno – poslovni objekat sa garažama DUP “Nova Varoš” ” u Podgorici – 5 000m2, 2006.god. 
Idejni projekat – Idejno – programsko rješenje poslovno – ugostiteljskog kompleksa KO Konik – 12 000m2, 2006.god. 
Detaljni urbanisticki plan DUP “Spomen park Kruševac” u Podgorici, 2006.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Stambena zajednica VI Kruševac” u Podgorici – 15 000m2, 2006.god.
Glavni projekat uredenja trga oko zgrade Vlade RS, Banja Luka, Republika Srpska – 9 500m2, 2007.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Univerzitetski centar” u Podgorici – 55 000m2, 2007.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Blok 35 – 36” u Podgorici – 40 000m2, 2008.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni kompleks DUP “Kruševac” zona “B” diletacija 5 u Podgorici – 6 500m2, 2006.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Momišici” u Podgorici – 30 000m2, 2007.god.
Glavni projekat – Rekonstrukcija trga Republike u Danilovgradu, objekat A, objekat B I podzemne garaže -8 000m2, 2008.god.
Glavni projekat – Stambeno – poslovni kompleks DUP “Radoje Dakic” blok 2, objekti 2-1, 2-3, 2-9 u Podgorici – 10 000m2, 2008.god.
Idejni projekat – Stambeno – poslovni objekat DUP “Nova Varoš 2” u Podgorici – 18 000m2, 2009.god.
Glavni projekat enterijera – Poslovni objekat zgrade Vlade Crne Gore DUP “Nova Varoš” u Podgorici – 8 000m2, 2009.god.
Idejni projekat kompleksa vila u Dobrim Vodama kod Bara na kat. parcelama 1635/1636/1637/1638 – 6 500m2, 20010.god.
Glavni projekat enterijera poslovnog prostora na UP 2090/1104, DUP “Stari Aerodrom” u Podgorici – 500m2, 2011.god.
Glavni projekat – uredenja terena vile “Topliš” u Miloceru – 500m2, 2011.god.
Glavni projekat enterijera poslovnog prostora u zgradi Cijevne Comerc DUP “Spomen park Kruševac” u Podgorici – 160m2, 2012.god.
Glavni projekat – Vile “Žabljak” na Žabljaku – 280m2, 2013.god.
Idejno rješenje enterijera – poslovnog prostora u Bloku VI u Podgorici – 500m2, 2016.god.